ABOUT

niaspace.com เว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายสำหรับคนที่รักสุขภาพได้เข้ามาชมกันและนำเอาวิธีเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อให้สุขภาพของท่านนั้นแข็งแรงห่างไกลจากโรคต่างๆ ซึ่งจะทำให้สามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกวิธีและลดอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำผิดวิธีได้