เล่นฟุตบอลมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร

การออกกำลังกายทุกชนิดต่างก็ดีทั้งนั้น แต่ละอย่างต่างก็มีข้อดี ข้อเสียในตัวเองด้วยเหมือนกัน(ออกกำลังกายไม่ได้มีแต่ข้อดีนะ) ซึ่งคนออกกำลังกายทุกรูปแบบต้องศึกษาและเข้าใจข้อดี ข้อเสียเหล่านั้นเพื่อเข้าใจและจะได้จัดการความเสี่ยงเรื่องเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นได้

Read more

ออกกำลังกายอย่างไรถึงจะได้กล้ามเนื้อส่วนขา

ตัวผมเองนั้นก็ศึกษาเรื่องการออกกำลังกายใน หลาย ๆ ส่วนซึ่งผมได้ทำการศึกษาอย่างมากและข้อมูลนั้นก็ยังไม่ชัว 100 %

Read more