โดยกีฬาส่วนมากนั้นเมื่อได้เล่นแล้วก็จะเป็นการออกกำลังกายเช่นกันและกีฬาเปตองนั้นคนก็นิยมเล่นกันส่วนมากซึ่งทำให้กีฬาเปตองนั้นได้ขึ้นชื่อแล้วทำให้คนทั่วไปนั้นได้หันมาเล่นกันอย่างบ้าคลังเพราะกีฬาเปตองนั้นเป็นกีฬาที่ใช้ไหวพริบในหลาย ๆ ด้านเพราะกีฬาเปตองนั้นใช่ว่าจะเล่นกันง่าย ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาฝึกให้ดีเพราะการเล่นเปตองนั้นต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากร่างกายส่วนอื่น ๆ จึงได้ผ่อนคลายอย่างมากแต่การเล่นเปตองนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เยอะมากมายเพราะได้ออกกำลังกายในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งเปตองนั้นเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้เป็นการฝึกไหวพริบหรือทำให้ร่างกายคนเรานั้นได้ผ่อนคลายจากเรื่องต่าง ๆ และเป็นผลดีต่อคนที่กำลังมีทุกข์เพราะการเล่นเปตองนั้นจะทำให้ลืมเรื่องพวกนี้ไปในขณะเล่นเปตองอยู่จึงทำให้สมองนั้นได้พักผ่อนแต่การออกกำลังกายโดยเล่นเปตองนั้นไม่ควรแนะนำเด็ก ๆ เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เพราะลูกเปตองนั้นมีน้ำหนักที่หนักพอสมควรและไม่ควรให้เด็กเล็กเล่นเป็นอันขาดเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เมื่อคุณอยากให้ลูกของคุณได้เล่นควรอยู่อย่างใกล้ชิดและสอนวิธีการเล่นอย่างครบถ้วนในขณะที่เด็ก ๆ หรือ ลูก ๆ คุณเล่นอยู่นั้นไม่ควรละสายตาจากเด็ก ๆ เป็นเด็ดขาดการเล่นเปตองนั้นคุณอาจจะคิดว่าจริงหรือที่จะใช้กีฬาเปตองนี้เพื่อออกกำลังกายและมันจะได้อะไร ที่จริงแล้วคนที่คิดแบบนี้พลาดและครับเพราะการเล่นเปตองนั้นเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยในเรื่อง ข้อมือ(มีส่วนมาก),แขน(มีส่วนนิดหน่อย) ,เข่า(มีส่วนมาก) ดังนั้นถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้ว คุณยังคิดว่าการออกกำลังกายด้วยการเล่นเปตองนั้นยังไร้สาระอยู่อีกหรือไม่ เพราะฉะนั้นเปตองนั้นถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่หนักมากและมีน้ำหนักกำลังพอดีและยังช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนอีกด้วย
คุณคิดว่ากีฬาเปตองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการออกกำลังกายได้หรือไม่